rasstandard

För att läsa Chodskys Standard samt annan info hänvisar vi till SKKs hemsida:
http://skk.se/sv/hundraser/chodsky-pes/

Direkt länk till rasstandarden är:
http://skk.se/Global/Dokument/Rasstandarder/standard-chodsky-pes-skk16.pdf?epslanguage=sv

Sen kan ni även gå in på rasklubben för mer info:
http://www.scpk.se/