Vårat avelstänk på
prazsky Krysarik

Lite info om våran Prazsky Krysarik avel.

Vad för hälso tester är viktiga för oss och varför?

PL (Patella test): Vi patella testar alla våra hundar innan avel så att vi kan få gjort rätt kombinationer. En del av våra delägda hundar är ev ej patella testade pga valet hos den andre delägaren. Vi avlar dock på patellor (men ej opererade hundar) vilket alltid står öppet på varje hunds egna sida. Patella test är inget krav från SKK men ändå otroligt viktigt för oss att veta vad våra hundar har för status, det är ej heller ett krav från rasklubben.

Hur vi tänker och planerar våra kullar:

Vi försöker att göra så varierande kombinationer som möjligt och med de förutsättningar våra avelsdjur har.

Vi går ej på meriter, i första hand, i våra avelsplaner utan främst mentaliteten och hälsan samt även den exteriöra delen.
Då det tyvärr finns många prazsky krysariks idag som ligger på + sidan på storleken för rasen så är detta en viktig punkt för oss vid val av kombination i aveln, dock utesluter vi ej individer på + sidan pga våran otroligt lilla avelsbas världen över i rasen.