Avels hanar / Males for mating

Här under finner ni mina hanar som jag eventuellt kan tänka mig låna ut till sunda tikar.
Jag förbehåller mig rätten att säga nej till tikar som jag personligen ej passar den tilltänka hanen.
För mer info om varje hane, tryck på knappen under bilden, så kommer ni till deras egna sida.

Below you will find my males that I might like to lend to healthy bitches.
I reserve the right to say no to bitches that I personally do not think fits whit the intended male.
For more info about each male, press the button below the picture, then you will come to their own page.

Endast för DM testade tikar med resultat n/n (fria).

Only DM tested bitches with results n / n (free).